poniedziałek, 22 maja 2017

DRZWI GNIEŹNIEŃSKIE


Zwiedzając katedrę w Gnieźnie nie sposób pominąć, jednego z najcenniejszych jej elementów. Choć nie jest dokładnie znana data powstania tego romańskiego zabytku pewne jest, że pamięta on czasy księcia Mieszka III Starego, a więc dwunasty wiek. 
Oba odlane z brązu skrzydła nieznacznie różnią się wielkością (lewe 84x328 cm, prawe 83x323 cm). 
W 18 wyrzeźbionych płaskorzeźbach ukazano najważniejsze wydarzenia z życia świętego Wojciecha. Chronologicznie czyta się je (a raczej ogląda począwszy od dołu lewego skrzydła do góry, a później prawe skrzydło od góry do dołu). Wszystkie owe sceny oplecione są  wstęgą (bordiurą) z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.
foto: Monika Gontarz

czwartek, 20 kwietnia 2017

KAPLICA ŚW. RODZINY - DOM SIÓSTR ELŻBIETANEK W NYSIE


W dziewiętnastym wieku w Nysie żyła błogosławiona Maria Luiza Merkert, która razem z siostrą Matyldą, a także dwoma towarzyszkami Franciszką Werner i Klarą Wolf niosła pomoc ubogim, bezdomnym  i chorym mieszkańcom miasta. Z inicjatywy tej zrodził się pomysł założenia zgromadzenia sióstr zajmujących się właśnie taką posługa wśród osób potrzebujących. Po dziś dzień siostry elżbietanki pracują w szpitalach,domach opieki, jadłodajniach, świetlicach dla dzieci widząc w każdym potrzebującym człowieku oblicze cierpiącego Jezusa.
Macierzysty dom sióstr św.Elżbiety znajduje się w centrum Nysy, w klasycystycznym budynku, który został wzniesiony w latach 1863 - 1865. Wraz z poświęceniem domu poświęcona została też piękna kaplica p.w. Świętej Rodziny, w której uwagę przyciąga przede  wszystkim bogato zdobione tabernakulum,witraże,obrazy wśród których jest też wizerunek założycielki wraz z jej relikwiami.
W domu elżbietanek w Nysie znajduje się też izba z pamiątkami po błogosławionej Marii Luizie
foto: własnepiątek, 24 marca 2017

KAPLICA WSPÓLNOTY SZENSZTACKIEJ W ZABRZU ROKITNICY

Wspólnota Szensztacka jest ruchem religijnym działającym w Kościele Katolickim od 1914 roku. Założona została przez niemieckiego księdza – Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha. Stawiał on na wychowanie moralne i duchowe. Ruch ma charakter Maryjny.
W Zabrzu – Rokitnicy znajduje się kaplica  Wspólnoty p.w. Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej prowadzona przez Instytut Świecki Pań Szensztatu. Miejsce zostało poświęcone przez gliwickiego biskupa ordynariusza J. Wieczorka w 2000 roku.
foto: B.G.

wtorek, 14 marca 2017

KALWARIA W KATOWICACH - PANEWNIKACH


W bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki franciszkańskiej, wśród licznych starych drzew na obszarze
8 hektarów znajduje się Kalwaria na której można zauważyć kaplice i kapliczki Drogi Krzyżowej i różańcowe. Jest tu też  Grota Lurdzka z 1905 roku, - najstarszy element tego miejsca, a nabożeństwa w niej odbywały się jeszcze przed ukończeniem budowy kościoła.
Pierwsze plany i początek budowy stacji Drogi Krzyżowej pojawiły się już w 1911 roku, jednakże z powodu licznych przerw realizacja i dokończenie nastąpiły dopiero w latach 50-tych dwudziestego wieku po II wojnie światowej. Zaraz potem przystąpiono do wznoszenia kapliczek różańcowych. 
Nieprzypadkowo spacerując po Kalwarii Panewnickiej odnajdziemy podobieństwa do innych tego typu miejsc jak Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria w Piekarach Śląskich czy na Górze Świętej Anny, ale są też różnice.
W sumie na Drogę Krzyżową składa się 12 kaplic (stacje XI, XII i XIII są w jednym miejscu).
Przez Kalwarię przepływa rzeka Kłodnica. Kilka małych mostów ponad nią dodaje uroku. Dobre miejsce do modlitwy, zadumy ale też do spaceru. Piękne o każdej porze roku.

foto: własne


środa, 1 lutego 2017

NA PĘKSOWYM BRZYZKU - ZAKOPANE


Najstarszy zakopiański cmentarz znajdujący się przy ulicy Kościeliskiej tuż obok słynnego Starego Kościółka p.
w. Matki Boskiej Częstochowskiej powstał w XIX wieku, a darczyńcą miejsca do jego powstania był Jan Pęksa. Jest to nekropolia zarezerwowana zasłużonym dla Zakopanego, Tatr i całego Podhala. Są więc tu groby między innymi: Tytusa Chałubińskiego, Sabały, Stanisława Marusarza, Heleny Marusarzówny, Kornela Makuszyńskiego, Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Stanisława Witkiewicza i wielu innych. Łącznie ponad 500 grobów, w tym ponad 250 grobów ludzi wybitnych, powszechnie znanych na Podhalu lub w całej Polsce.
Wszystkie nagrobki to dzieła sztuki wykonane według góralskiej tradycji, zdobione podhalańskimi motywami.
foto: własne

środa, 18 stycznia 2017

BOCHNIA - KAPLICA ŚW. KINGI - pod ziemią


Niepowtarzalnym obiektem zabytkowym kopalni bocheńskiej jest kaplica św. Kingi – największa i najlepiej zachowana spośród licznych kiedyś kaplic w tej kopalni. Jej początki sięgają 1747 r., kiedy to wydrążoną ją w północnym ociosie podłużni August. Do 1782 r. nosiła wezwanie Nowej Kaplicy Aniołów Stróżów. Jest świadectwem zarówno głębokiej religijności górników jak i ich artystycznych zdolności, o czym świadczą niektóre elementy jej wyposażenia. Pod względem wystroju, wnętrze kaplicy jest zróżnicowane, stanowiąc szczególną syntezę twórczości artystów-profesjonalistów, jak również utalentowanych górników. Niektóre elementy w jej wnętrzu pochodzą z nieistniejących kościołów bocheńskich, a także innych kaplic likwidowanych w kopalni. O niepowtarzalnej urodzie wnętrza decyduje również efektowna budowa geologiczna stropu z wstęgowym, naturalnym ornamentem warstw soli białej i anhydrytów. Kaplica św. Kingi założona jest na planie nieregularnym, wpisanym w prostokąt o wymiarach 21 m x 31 m. Jej przeciętna wysokość wynosi 5-6 m. Wyróżnia się ołtarz główny św. Kingi z dziewiętnastowiecznym malowidłem T. Krasińskiego przedstawiającym legendę o jej cudownym pierścieniu, za sprawą którego odnaleźć miano w Bochni sól kamienną. Jest też ołtarz drugiej patronki świata górniczego – świętej Barbary z interesującym przedstawieniem w dolnej partii dramatycznej sceny pożaru w kopalni. Zwracają uwagę dziewiętnastowieczne rzeźby z soli w prezbiterium oraz wykute w ociosach nawy – ambona i malownicza kawerna z całoroczną szopką betlejemską. Wysokim poziomem warsztatowym odznaczają się polichromowane 5rzeźby Grupy Ukrzyżowania z pierwszej połowy XVII w. O dramatycznych zdarzeniach mających miejsce w związku z pożarem kopalni w 1875 r. świadczy oryginalna, drewniana tablica epitafijna.

ze strony: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php?ID=10
foto własne

piątek, 6 stycznia 2017

PANEWNICKIE SZOPKI Za twórcę pierwszej na świecie szopki bożonarodzeniowej uchodzi święty Franciszek, który w grocie Greccio we Włoszech podczas Pasterki w 1226 roku spróbował odtworzyć scenę Narodzenia Pańskiego. Nieprzypadkowo więc po dziś dzień franciszkańskie szopki uchodzą za najpiękniejsze na świecie. 


Do bazyliki w Katowicach - Panewnikach w okresie świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżają bardzo licznie turyści, zwłaszcza z dziećmi. Tutejsza szopka uznawana jest za jedną z największych i najpiękniejszych w Europie.  Budowana jest w centralnej części kościoła za ołtarzem od 1949 roku. (Wcześniej w tym kościele instalowano mniejsze, w bocznych kaplicach.). Rozmiary są imponujące - szeroka na 30, a wysoka na 18 metrów). Figurka dzieciątka Jezus sprowadzona została z Betlejem. Niektóre elementy szopki są ruchome.

Od 1994 roku z boku kościoła funkcjonuje w czasie od końca grudnia do 2 lutego każdego roku jeszcze jedna szopka ruchoma. Charakterystycznymi jej elementami są  (oprócz tradycyjnych postaci występujących we wszystkich tego typu obiektach) figury świętych i polskich postaci historycznych. Jest więc św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II, św. Jadwiga i wiele innych. 

W tym samym pomieszczeniu znajduje się ekspozycja kilkunastu szopek z różnych stron świata - włoskie, niemieckie, afrykańskie i inne. 
Natomiast w ogrodzie klasztornym jeszcze jedna szopka - z żywymi zwierzętami. A więc jest co zwiedzać i podziwiać. 

foto: własne